Możliwe formy wsparcia:


a. darowizny, spadki, zapisy środków pochodzących z ofiarności prywatnej,

c. dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, grantów,

d. ofiarność publiczna, w tym zbiórki publicznej,

e. dochody z imprez, konkursów, licytacji,

f. nawiązki przyznawane przez właściwy organ

g. sponsoring,