Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:


a.       Współpracę z mediami

b.      Tworzenie programów informacyjnych

c.       Tworzenie stron informacyjnych

d.      Udział w targach

e.      Współpracę z innymi instytucjami działającymi na rzecz kultury i edukacji

f.        Udział i organizację Konferencji

g.       Działalność doradczą

h.      Organizację i wspieranie wydarzeń i  imprez kulturalnych