Procesy zmian we współczesnym społeczeństwie. Wybrane zagadnienia


book1 book11

J.Kinal, W. Jedynak – Procesy zmian we współczesnym społeczeństwie. Wybrane zagadnienia